Signum Foundation

Kacper Przyborowski met BSUF founder Annette Mbedha in Brighton, when he was studying at Sussex University. He was impressed by what she was doing with BSUF and her vision for the people of Butansi. In support he and a group of students set up the SUS (Suubira Uganda Society) at the university. Their efforts resulted in the raising of significant funds for the charity.

Upon graduating from Sussex University, Kacper travelled to Butansi to meet the children and visit their schools and homes. The boys love football, so he kitted a team out with their own t-shirts and a new ball, which they were so proud of. Back in Poland he persuaded the Signum Foundation to set up a sponsorship programme and to sponsor some BSUF children. While doing a post graduate degree in London, Kacper met with the UK Trustees to talk about the scheme and to discuss future plans.

signum-foundation-logo

Here are some details for our Polish supporters…

WSPÓLNY PROJEKT POMOCOWY BUYEMBA SUUBIRA UGANDA FOUNDATION I FUNDACJI SIGNUM

Buyemba Suubira Uganda Foundation poszerzyła zakres współpracy z Fundacją Signum o projekt dążący do pozyskania grupy sponsorów z Polski gotowych finansowad edukację naszych podopiecznych z Ugandy.

Buyemba Suubira Uganda Foundation

Jesteśmy organizacją charytatywną działającą na rzecz lokalnej społeczności wioski Butansi oraz całego regionu Kamuli w południowo-wschodniej Ugandzie. Swoją opieką obejmujemy przede wszystkim dzieci dając im możliwośd zdobycia wykształcenia. Mechanizm finansowania ich nauki opiera się na pozyskiwaniu sponsorów (dotychczas z Wielkiej Brytanii) finansujących edukację konkretnych dzieci. W 2005 roku zaczynaliśmy swoją działalnośd od wspierania dwójki podopiecznych. W chwili obecnej jest ich ponad 80! Równocześnie prowadzimy szereg innych projektów takich jak kurs czytania i pisania dla dorosłych, hodowli świo, czy wytwarzania biżuterii dla kobiet.

Mieszkaocy wioski Butansi, podobnie jak mieszkaocy innych miejsc tej części świata, borykają się z wieloma problemami, w tym z bezpośrednimi zagrożeniami dla ich zdrowia. Największe i najpowszechniejsze z nich związane jest z rozprzestrzenianiem się AIDS i malarii, a w ostatnim czasie także z zanieczyszczeniem wody prowadzącym do poważnych powikłao zdrowotnych, a nawet śmierci. Sytuacja wielu osób jest często tragiczna. Dla wielu dzieci posiadanie obojga rodziców jest już niewyobrażalnym szczęściem. Z kolei młodzi ludzie pozbawieni są często jakichkolwiek perspektyw na przyszłośd. Większośd mieszkaoców funkcjonuje bowiem w błędnym kole biedy, z którego często nie można się wydostad bez pomocy z zewnątrz.

Jak można pomóc?

Skutecznym sposobem pomocy jest przede wszystkim wyposażenie potrzebujących w narzędzia, które pozwolą im się realizowad, wykorzystywad swój potencjał i konsekwentnie, już samodzielnie, tworzyd własną lepszą rzeczywistośd. W wielu miejscach na świecie, borykających się z biedą oraz nierównościami społecznymi, najważniejszym i podstawowym narzędziem, jakie można komuś dad, aby mógł sobie ‘samemu’ pomóc jest właśnie edukacja.

We wspólnym projekcie pomagania BSUF i Fundacji Signum dokonujemy tego pozyskując sponsorów finansujących edukację dzieci oraz wypracowując mechanizmy, dzięki którym lokalna społecznośd stanie się bardziej niezależna.

Dzięki współpracy z Fundacją Signum, możemy teraz pozyskiwać nowych sponsorów również na terytorium Polski.

Wspólnie otworzyliśmy subkonto, dzięki któremu każdy może przyłączyd się do naszego projektu poprzez comiesięczne wsparcie finansowe jednego dziecka w wysokości 50zł. Jest to inicjatywa wyjątkowa i angażując się w nią dają Paostwo konkretnemu dziecku szanse na lepszą przyszłośd. Paostwa pomoc pozwoli innym marzyd i sprawi, że ich funkcjonowanie nie będzie określone tylko dwoma słowami – brak wyboru.

Co dzieje się z Paostwa pieniędzmi?

Pieniądze, które Paostwo co miesiąc przelewają na specjalne subkonto BSUF w Fundacji Signum, pozawalają pokryd koszty kształcenia jednego konkretnego dziecka. Koszty te obejmują czesne, wydatki na jedzenie oraz na materiały niezbędne do nauki i mundurki szkolne. W związku z tym, że działalnośd BSUF się rozrasta i Fundacja ma coraz więcej podopiecznych, częśd Paostwa pieniędzy przeznaczad będziemy również na kształcenie grupy uczniów liceum, w którym czesne jest wyższe niż w szkole podstawowej. BSUF pomaga tej grupie podopiecznych od początku nauki w szkole podstawowej – chcemy więc dad im szansę na dalsze kształcenie bez zwiększania kosztów dla dotychczasowych sponsorów tej grupy młodzieży.

Jeżeli są Paostwo zainteresowani przyłączeniem się do naszego projektu prosimy o kontakt.
E-mail: bsuf@signumfoundation.eu & Tel: +48 601 980 632 / 663 664 224

What Kacper says about the Signum Foundation and BSUF:

“The Signum Foundation refuses to accept the arbitrariness of human fate which compels us to transcend borders with our offer of help.

All of the Signum Foundation’s charitable enterprises both in Poland and recently also abroad have been motivated by a particular philosophy of aid. And that is to do with charitable initiatives that are inspired by the belief that helping others is a dynamic and interactive enterprise, which will enable the people in need to use their own potential and to fulfil their dreams and aspirations. I do believe it is important to think of help as a long-term project; providing aid should not be a single act which would only temporarily alleviate a particular problem.

This is why we are cooperating with the Buyemba Suubira Uganda Foundation (BSUF). This began at the beginning of 2010 with us funding an educational scholarship for a 13-year old boy named Jonathan from Uganda. We are now planning to increase our involvement in BSUF’s charitable work by establishing formal cooperation with this organisation, which will allow us to seek support for its activities in Poland and in the longer run, also in Italy.”